Razvijanje tobačnih izdelkov

Vse o tobaku

Dim, katran, nikotin in ogljikov monoksid

V mnogih državah po svetu so vsebnosti katrana (goudron, teer, kondensat, itd.) in nikotina izražene v miligramih na cigareto, natisnjene na cigaretnih škatlicah. V nekaterih državah je natisnjen tudi podatek za ogljikov monoksid (CO). Ti podatki se razlikujejo glede na mešanico tobaka in tip cigarete. Pogoste so vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida pogojene z deklaracijskimi in/ali ureditvenimi omejitvami.

Kaj je tobačni dim?

Tobačni dim je izjemno kompleksna mešanica vsaj 4.000 znanih sestavin, ki so ali v tobaku ali pa nastajajo pri izgorevanju tobačnega izdelka.

Kaj je katran?

Katran ni prisoten v tobaku, pač pa je izvedbeni produkt pri izgorevanju tobaka. Definiran je kot del dima, ki se nabere na filter blazinici v laboratoriju pri določenih pogojih.

Kaj je nikotin?

Nikotin je snov, ki jo najdemo v naravi v rastlini tobaka in postane sestavina tobačnega dima. Nahaja se tudi v drugih rastlinah, čeprav v precej nižjih vsebnostih kot v tobaku.

Kaj je ogljikov monoksid?

Ogljikov monoksid je plin, ki nastane pri nepopolnem izgorevanju organske snovi.

Meritve katrana, nikotina in ogljikovega monoksida

Za meritve se uporablja laboratorijska kadilska naprava, ki "pokadi" določeno število cigaret po mednarodno priznani standardni metodi. Cigaretni dim vsebuje številne drobne delce, ki se zberejo na posebni filter blazinici, medtem ko plini preidejo skozi blazinico, s čimer je omogočena ločena meritev ogljikovega monoksida. Ostanek delcev na blazinici, vključno z nikotinom in vodo, se izmeri. Nikotin in voda se nato izločita in izmerita. Vsebnost katrana, ki je označena na cigaretni škatlici, se izračuna tako, da se odšteje količino nikotina in vode od tistega, kar je bilo prvotno nabrano na blazinici.

Sestavine

Iz različnih razlogov se lahko tobačnim izdelkom med proizvodnjo dodajo nekatere sestavine. Dišave in ostale sestavine, ki se običajno uporabljajo pri hrani, se dodajajo določenim blagovnim znamkam, da prispevajo k njihovim značilnim okusom ali aromi. Našim izdelkom ne dodajamo ničesar, kar bi otežilo prenehanje kajenja ali kar bi jih naredilo bolj privlačne za mladoletnike.

Izraz sestavina se prav tako nanaša na snovi v netobačnih materialih, ki so uporabljeni za izdelavo cigarete. Mednje sodijo cigaretni papir, lepilo za lepljenje papirja in črnila, ki obarvajo konce.

Naša politika je, da pred uporabo ocenimo primernost in sprejemljivost vseh sestavin. Imamo ustaljene postopke, s katerimi zagotavljamo, da so v proizvodnji naših izdelkov uporabljene le sestavine skladne z našimi standardi.

Precejšnje število vlad ureja sestavine, ki se lahko dodajo tobačnim izdelkom in mi se teh uredb dosledno držimo. Celo v državah, kjer uredbe ne obstajajo, skrbimo za skladnost s podobnimi standardi.

Raziskave

Naši raziskovalni programi širijo naše poznavanje tobaka in kajenja, s katerim bomo lahko razvili izdelke, ki bodo ustrezali zahtevam in pričakovanjem kupcev in regulativnih institucij v prihodnosti. Raziskovalni programi nam omogočajo, da lahko ocenimo sestavine tobačnega dima in njegove biološke aktivnosti.

Glavna področja, na katere se raziskave navezujejo, so: 

  • sestavine tobaka, vključno z zagotavljanjem informacij
  • analiza tobaka
  • analiza dima

Laboratorijske rezultate obravnavamo skupaj z javnimi zdravstvenimi in regulativnimi institucijami ter znanstveniki. Prav tako nadzorujemo in ocenjujemo napredek v znanosti ter preučimo možnosti, kako vključiti inovacije v naše izdelke.

Varnost

Menimo, da nihče ne bi smel imeti cigaret za varne. Nikjer ni noben vladni organ določil kriterijev, po katerem bi lahko neke cigarete veljale za varnejše od drugih. Pristojni vladni organi bi se morali dogovoriti o objektivnih kriterijih in napovedovalnih preizkusih, s katerimi bi lahko presodili, ali imajo izdelki potencialno nižje tveganje.

Med vladnimi organi in industrijskimi strokovnjaki je potreben dialog, da se določi, kakšni naj bodo ti objektivni kriteriji in napovedovalni preizkusi. Rezultati morajo imeti sporočilno vrednost za potrošnike.

Menimo, da šele ko bodo kriteriji določeni, lahko z gotovostjo osredotočimo svoje napore na razvoj naslednje generacije izdelkov in jih ponudimo kadilski javnosti.

Še naprej si bomo pri tej tematiki prizadevali za dialog.