Odločitev odraslih

Nočemo, da bi otroci kadili. Sporočila javnega zdravja glede tobaka in zdravja so razsejana po vsem svetu. Zato menimo, da odločitev za ali proti kajenju lahko sprejmejo samo odrasli.

Zavedamo se, da je kajenje mladoletnikov razlog za zaskrbljenost. Naše stališče je, da bi si morala celotna družba s skupnimi močmi prizadevati za rešitev tega vprašanja.

Mi svoj delež opravimo s tem, da zagotovimo, da svojih izdelkov ne tržimo pod starostno mejo, ki jo določa slovenska zakonodaja in da se držimo strogih mednarodnih marketinških standardov v celotnem poslovanju.

V skladu s sporočilom javnega zdravja je naša politika izdajati zdravstvena opozorila, kot jih zahtevajo lokalni predpisi, kjer pa le-ti ne obstajajo, natisnemo zdravstveno opozorilo, skladno z Evropsko direktivo.