Marketing

Zagovarjamo, da so naši izdelki namenjeni odraslim in o naših izdelkih komuniciramo odgovorno.

Verjamemo:

  • da bo zagotovitev širokega nabora gorljivih tobačnih izdelkov in pripomočkov izpolnila pričakovanja odraslih potrošnikov;
  • da bo zagotovitev potrebnih informacij odraslim potrošnikom prispevala k njihovi ozaveščeni izbiri;
  • v možnost zmanjšanja škodljivosti tobaka z izdelki naslednje generacije;
  • v zavezo odgovornega trženja naših izdelkov naslednje generacije;
  • v alternative gorljivim tobačnim izdelkom, kot so izdelki naslednje generacije, predvsem tisti, ki lahko pomembno prispevajo k zmanjšanju škodljivosti tobaka.

Zavezani smo k odgovornemu trženju in oglaševanju naših izdelkov:

  • v skladu z zakoni, kodeksi ravnanja in prostovoljnimi sporazumi držav, v katerih poslujemo;
  • z namenom izpolniti pričakovanja odraslih potrošnikov.

Zagotovili bomo jasne in natančne informacije o naših izdelkih, predvsem pa o izdelkih naslednje generacije in z njimi povezanimi tveganji, s čimer bomo odraslim omogočili, da ozaveščeno izbirajo.

Popolnoma podpiramo preprečitev dostopa za mladino in omejitve glede najnižje starosti za zakonito prodajo in nakup naših izdelkov.

Naša »Mednarodni standard trženja za gorljive tobačne izdelke in pripomočke« in »Mednarodni standard trženja za izdelke naslednje generacije« postavljata jasna pravila in načela, ki se jih morajo, tako po obliki kot po vsebini, držati vsi naši zaposleni in ustrezni poslovni partnerji po vsem svetu.