Prodajna mesta 3dva v Mariboru

 • Maribor Tezno, Prvomajska 25
 • Maribor, Cesta zmage 102
 • Maribor, Fochova 41
 • Maribor, Glavni trg 14
 • Maribor, Gosposvetska 43
 • Maribor, Grajski trg 4
 • Maribor, Grajski trg 7
 • Maribor, Jadranska cesta 27
 • Maribor, Letališka 10, Orehova vas, Letališče Maribor
 • Maribor, Mlinska 1, Avtobusna postaja
 • Maribor, Moše Pijade 25
 • Maribor, Orožnova 3
 • Maribor, Partizanska cesta
 • Maribor, Partizanska cesta, Železniška Postaja Maribor
 • Maribor, Poštna ulica 1
 • Maribor, Razlagova 17
 • Maribor, Slovenska 7
 • Maribor, Svetozarevska
 • Maribor, Šarhova (pri pošti)
 • Maribor, Štrahovih 34
 • Maribor, Trg revolucije
 • Maribor, Tyrševa 1
 • Maribor, Ulica Pohorskega odreda