Organiziranost

Skupino družb Tobačna Ljubljana sestavljajo tri sodobna in dinamična trgovska podjetja:

Družbe skupine Tobačna Ljubljana so del četrte največje svetovne tobačne družbe Imperial Brands PLC.

Vizija in cilji družb skupine Tobačne Ljubljana so jasni in natančno opredeljeni, pot, ki smo jo začrtali, pa ambiciozna in dinamična: V naslednjih petih letih je Skupina Tobačna vodilno podjetje na področju trženja tobačnih izdelkov, največji distributer za izdelke široke potrošnje s poudarkom na prodajni in marketinški podpori blagovnim znamkam, katere zastopa ter največji in najboljši trgovec v segmentu trafik in kioskov na slovenskem tržišču.

V spremljajočem visoko konkurenčnem okolju želimo zadovoljiti potrošnike, zagotoviti dobiček lastnikom in omogočati dobre delovne pogoje za zaposlene. Premišljena poslovna strategija in zavzeto delo usposobljenih ter motiviranih zaposlenih pa omogočata, da nas rezultati dela uvrščajo med najbolj uspešna podjetja v Sloveniji.