Novice

Bela knjiga tobaka

26. 5. 2016

Javnost in različni deležniki se ob sprejemanju Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov soočajo s poplavo informacij, interpretacij in sklicevanj, ki naj bi dokazovala upravičenost zaostrovanja uporabe tobačnih izdelkov in predvsem omejevanja pravic tobačne industrije. Novinarji in deležniki zmot pogosto, zaradi stiske s časom, ne morejo, včasih pa tudi nočejo, preverjati.

Na spletni strani http://belaknjigatobaka.tobacna.si/ bomo tovrstne zmote sproti opremljali s komentarjem, ki bo temeljil na preverljivih virih. Stran ne omogoča komentiranja, saj njen cilj ni prepričevanje ampak omogočanje razprave, ki se bo, upajmo, odvijala na drugih mestih, podkrepljena s podatki.

Sprotna obvestila bodo dostopna tudi na twitter naslovu @belaknjigatobak.

 Nazaj