Kontakt

Tobačna Ljubljana, d.o.o.

Naslov:
Davčna številka:
Matična številka:
Cesta 24. junija 90, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
SI 80417515
5132533
Telefon: (01) 477 71 00
(01) 477 72 21
(01) 477 73 01
Fax: (01) 425 94 15
E-naslov: tobacna@si.imptob.com
mediji@si.imptob.com