Tobačna Ljubljana je sodobno trgovsko podjetje, del hitro rastoče svetovne družbe Imperial Brands PLC.

O Tobačni

Tobačna Ljubljana je sodobno trgovsko podjetje, del mednarodne in dinamične družbe Imperial Brands PLC, ki je uvrščena v indeks FTSE 100, ima sedež v Bristolu v Združenem kraljestvu in je specializirana za tobačne in netobačne blagovne znamke.

Osredotočamo se na maksimiziranje priložnosti za naše blagovne znamke in zagotavljanje dolgoročne profitabilnosti za naše delničarje.

Naše novo ime delniške družbe odraža širok nabor naših blagovnih znamk, ki so zajete v petih različnih entitetah: Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures in Logista.

Tobačna Ljubljana ima v Sloveniji dve hčerinski družbi Tobačna Grosist in Tobačna 3DVA.