Marketing

Naše stališče je, da so tobačni izdelki namenjeni odraslim. Zavezani smo odgovorni promociji in prodaji naših izdelkov v okviru zakonov in prostovoljnih sporazumov držav, v katerih delujemo.

Naš »Mednarodni standard za trženje tobačnih izdelkov« postavlja jasna pravila in načela, s čimer zagotavlja, da so naše oglaševanje in promocijske dejavnosti v skladu z zakonodajo in v vseh primerih usmerjene le k odraslim kadilcem. Vsi naši zaposleni po vsem svetu morajo spoštovati in izvajati ta standard, tako po obliki kot po vsebini.

Spodbujamo vlade in druge pristojne organe na trgih, kjer smo prisotni, da vključijo prakso, opisano v tem standardu, v svoje nacionalne predpise in sporazume, pri čemer spoštujejo načela odrasle osveščene izbire in tržne komunikacije.

Podpiramo spoštovanje omejitev zakonske minimalne starosti, ki ga zagotavljajo ustrezni organi oblasti pri nakupuin prodaji tobačnih izdelkov.